Journal of Business
Administration and Social Studies
ORIGINAL ARTICLES

The Effect of Airline Companies’ Advertising Campaigns on Passenger Buying Decision

1.

Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, İstanbul, Türkiye

2.

Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, İstanbul, Türkiye

Journal of Business Administration and Social Studies 2021; 5: 15-24
DOI: 10.5152/JBASS.2021.913292
Read: 504 Downloads: 88 Published: 30 June 2021

The communication activities of the institutions, especially the marketing communication consisting of advertising, public relations activities, personal sales and sales development activities, play a decisive role in the decision-making processes of consumers. It is very important for organizations to identify the factors affecting the purchasing behavior of the new consumer profile and to develop marketing strategies accordingly in the modern consumer. The aim of this study is to examine the effect of airline companies’ advertising campaigns on passenger purchasing behavior. The effectiveness of the advertisements of the airline companies in the decision-making process of airline ticket purchasing was measured by the survey questions directed to the passengers of the two airlines operating in Turkey, traveling from Istanbul Sabiha Gökçen Airport. “Factors Affecting Airline Preferences Scale” improved by the researcher was used and the results were analyzed and it was determined that advertising was effective on the purchasing decisions of the passengers. It has been observed that the effect of these factors varies depending on whether the airline is a full service provider or a low cost airline.


Havayolu İşletmelerinin Reklam Kampanyalarının Yolcu Satın Alma Kararına Etkisi

Kurumların iletişim çalışmaları, özellikle reklam, halkla ilişkiler faaliyetleri, kişisel satış ve satış geliştirme faaliyetlerinden oluşan pazarlama iletişimi, tüketicilerin satın alma konusunda karar verme süreçleri üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Modern tüketim toplumunda, yeni tüketici profilinin satın alma davranışlarını etkileyen faktörleri tespit etmek ve bu doğrultuda pazarlama stratejileri geliştirmek kurumlar için çok önemlidir. Havayolu işletmelerinin reklam kampanyalarının yolcu satın alma davranışı üzerindeki etkili olup olmadığının incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Havayolu işletmelerinin reklamlarının uçak bileti satın alma kararını verme sürecinde ne derece etkili olduğu Türkiye’de faaliyet gösteren biri tam servis sağlayıcı ve diğeri ise düşük maliyetli olmak üzere iki havayolu işletmesinin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından seyahat eden yolcularına yöneltilen anket sorularıyla ölçülmüştür. Araştırmacı tarafından geliştirilen “Havayolu Tercihlerini Etkileyen Faktörler Ölçeği” kullanılmış, elde edilen sonuçlar analiz edilerek, yolcuların satın alma kararları üzerinde reklamın etkili olduğu saptanmıştır. Bu faktörlerin etkisinin havayolunun tam servis sağlayıcı veya düşük maliyetli havayolu olmasına göre değişkenlik gösterdiği gözlenmiştir.

Cite this article as: Karaağaoğlu, N., & Ülger, G. (2021). The Effect of Airline Companies’ Advertising Campaigns on Passenger Buying Decision”. Journal of Business Administration and Social Studies, 5(1), 15-24. 

Files
EISSN 2791-710X