Journal of Business
Administration and Social Studies
ORIGINAL ARTICLE

User Experience in Spare Parts Request: Erzincan Example

1.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Journal of Business Administration and Social Studies 2021; 5: 57-64
DOI: 10.5152/JBASS.2021.928471
Read: 1720 Downloads: 516 Published: 13 October 2021

Spare parts supply is crucial in industrialization. The quality, logistics, and installation of spare parts are important issues that will stop production entirely. Moreover, its transportation to developing regions causes other potential problems. In the article, the manufacturers’ problems demanding spare parts and the solutions they provided are examined. Ethnographic interviews were conducted with the managers of 20 manufacturing and service companies in Erzincan. Firms have difficulties in procurement, return, and price. They prefer to buy a sub-industry part, instead of finding the original part in order to obtain as soon as possible and at the cheapest price. They encounter serious quality and delay problems especially in sub-industry production and online sales. Supplying original products from authorized services is the most reliable way in terms of quality and ease of return. This time, they encounter high price issues. Those who sell sub-industry products on the Internet need to improve their systems in terms of goods guarantee. Companies that sell original parts should also provide ease of payment. Depending on Turkey’s development in transportation infrastructure and cargo system, it was determined that being at Eastern Anatolia does not impose a serious burden on access to spare parts.


Yedek Parça Talebinde Kullanıcı Deneyimleri: Erzincan
Örneği

Yedek parça temini kesintisiz üretim için çok önemlidir. Yedek parçanın üretim kalitesi, lojistiği, yerleştirme süreci başarılamazsa üretimi durdurur. Üstelik yedek parçanın gelişmekte olan bölgelere ulaştırılması başka potansiyel problemleri taşımaktadır. Makalede yedek parçayı talep eden üreticilerin karşılaştıkları sorunlar ve ürettikleri çözümler irdelenmiştir. Erzincan ilinde bulunan 20 tane üretici şirketin yetkilileriyle etnografik mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Firmalar yedek parçayı tedarikte, iadede ve fiyatta zorlanmaktalar. Yedek parça alım sürecinde parçayı en kısa sürede ve en ucuza temin etmek için parçayı orijinalini bulmak yerine yan sanayi parçası alarak kullanmayı tercih etmektedirler. Özellikle yan sanayi üretiminde ve internet üzerinden satışlarda ciddi kalite ve gecikme sorunlarıyla karşılaşmaktalar. Orijinal ve yetkili servisten ürün tedarik edilmesi, kalitesi ve iade kolaylığı açısından en sağlam yoldur. Ancak bu sefer de fiyatı pahalı gelmektedir. İnternet üzerinden yan sanayi ürünü satanların mal garantisi sistemlerini geliştirmeleri gerekmektedir. Orijinal parça sağlayan firmalar da ödeme kolaylığı sağlamalıdırlar. Türkiye’nin altyapı ve kargo sistemindeki gelişimine bağlı olarak Doğu Anadolu’da bulunmanın, yedek parçaya ulaşım konusunda ciddi bir yük
getirmediği tespit edilmiştir.

Cite this article as: Akın, M. (2021). User Experience in Spare Parts Request: Erzincan Example. Journal of Business Administration and Social Studies, 5(2), 57-64.

Files
EISSN 2791-710X