Journal of Business
Administration and Social Studies
REVIEW ARTICLE

Economic Contributions of Colonizer Turkish Dervishes: An Analysis on Ömer Lütfi Barkan’s “Colonizer Turkish Dervishes and Zaviyes”

1.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Journal of Business Administration and Social Studies 2021; 5: 65-69
DOI: 10.5152/JBASS.2021.804087
Read: 1726 Downloads: 513 Published: 03 August 2021

The colonizer Turkish dervishes made big contributions to thedevelopment of the establishment period of the Ottoman Empire. Ömer Lütfi Barkan’s article which was examined in the study, explains these contributions and emphasizes the importance of the real activities of the colonizer Turkish dervishes in the religious, social and economic life. Although the subject title refers to normative historiography, it is obvious that Barkan’s positivist historiography has been examined in the content.


Kolonizatör Türk Dervişlerinin İktisadi Katkıları: Ömer Lütfi Barkan’ın “Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”i Üzerine Bir Analiz

Osmanlı İmparatorluğu kuruluş dönemi gelişmelerine kolonizatör Türk dervişlerinin önemli katkıları olmuştur. Çalışmada incelenen Ömer Lütfi Barkan’ın ilgili makalesinde de bu katkılar açıklanarak kolonizatör Türk dervişlerinin dini sosyal ve ekonomik hayattaki aktif faaliyetlerinin önemi üzerinde durulmuştur. Konu başlığı
normatif tarihçiliği çağrıştırsa da, içerikte şüphe götürmez biçimde Barkan’ın pozitivist tarihçilikle açıklanacak tespitleri incelenmiştir.

Cite this article as: Aslan, A. (2021). Economic contributions of colonizer Turkish dervishes: An analysis on Ömer Lütfi Barkan’s “Colonizer Turkish Dervishes and Zaviyes”. Journal of Business Administration and Social Studies, 5(2), 65-69.

Files
EISSN 2791-710X